Økonomi

Her finner du årsregnskap og revisors beretning for BKM Molde 2020.

Årsregnskap BKM Molde 2020

Fra styret

I januar så det ut til at 2020 skulle bli nok et aktivitetsfylt år med barne- og ungdomsaktiviteter, lokale samlinger med trosoppbyggelse, og reiser til våre tradisjonsrike internasjonale stevner og ungdomscamper på Brunstad. Men 2020 skulle vise seg å bli både et annerledes og et nyskapende år for BKM Molde.   

Torsdag den 12.mars satte regjeringen inn de sterkeste krisetiltakene i fredstid for å bekjempe den smittsomme korona-pandemien som inntok landet. BKM Molde avlyste også fra denne dagen alle sine aktiviteter på ubestemt tid, og oppfordret medlemmene til å følge myndighetenes råd og retningslinjer.  

I denne så usikre tiden skulle det vise seg at menighetens allerede etablerte TV-kanal ble sentral for vår virksomhet. Med strømme-satsningen BCC Online kunne medlemmene delta på ukentlige internasjonale søndagsskoler, ungdomsmøter, søndagsmøter og stevner. Gjennom BCC Online har vi erfart at landegrenser har blitt visket bort og vi har sett hvordan teknologien har knyttet oss mer sammen med våre trosfeller både i resten av Norge og verden over. Styret har stor takknemlighet til BCC og forstander Kåre Johan Smith for denne satsningen, og vi ser bare muligheter i at dette videreutvikles i tiden fremover, i takt med at samfunnet åpnes igjen.    

Etter hvert som regjeringen lettet på smittevernstiltakene mot sommeren og høsten kunne det arrangeres samlinger med varierende grad av antall deltakere. Årsmøte i foreningen ble avholdt på Mordalsmyra den 24.august med 42 fysiske deltakere, mens flere andre fulgte sendingen hjemmefra over videolink. Agendaen for årsmøtet var gjennomgang av regnskapet for foregående år, samt informasjon om planer for oppgradering av forsamlingslokalet på Mordalsmyra. Det ble også gitt informasjon om hvordan koronapandemien har påvirket økonomien for 2020.  

 

BCC og tilknyttede lokalmenigheter har også gjennom høsten vært i medias søkelys, spesielt etter NRK Brennpunkt-dokumentaren Guds Utvalde. Styret ønsker å formidle sin skuffelse over den fremstillingen programmet med påfølgende nyhetssaker ga av vårt trossamfunn. Vi opplever imidlertid at våre medlemmer har blitt møtt med respekt og forståelse hos skoleledelse og lærere, når de har uttrykt bekymring for reaksjonene barna og de unge i vårt trossamfunn kunne møte etter denne dokumentaren. Vi er glade for den gryende debatten programmet skapte i etterkant, for at det forhåpentligvis kan føre til økt respekt, tillit, forståelse og toleranse mellom storsamfunnet og kristne menigheter.  

BKM Molde har gjennom hele året skjøttet sine økonomiske forpliktelser på en god måte, selv om inntektene naturlig nok har vært lavere enn foregående år. Styret gjennomførte tidlig en egen analyse av den økonomiske situasjonen, og dette gav oss god kontroll på økonomien. Vi ønsker å rette en varm takk til medlemmene som har bidratt til dette ved å opprettholde sine økonomiske bidrag til foreningen.  

2020 har lært oss mye, og vi ville ikke vært året foruten. Nå går vi mot lysere tider på mange måter, og vi ser med forventning frem til hva 2021 vil bringe!  

Året i bilder

Første kvartal

Året startet med de ukentlige faste aktivitetene i lokalmenigheten der alle aldersgrupper er involverte; menighetssamlinger på søndager, søndagsskole og ukentlige ungdomsmøter. Frem til Norge stengte ned i forbindelse med koronapandemien, var det et aktivt menighetsliv der medlemmene møtte hverandre i ulike settinger.  

Her er noen av aktivitetene dette kvartalet: 

 • Nyttårskonferanse i regi av BCC 
 • Vennskapshelg med besøk fra BKM Måløy 
 • Seniorsamlinger på onsdager 
 • Søndagsskoleutflukt til ishallen i Kristiansund
 • Kvinnekonferanse i regi av BCC

Andre kvartal

Etter nedstengningen i forbindelse med koronapandemien, ble det ikke mulig å gjennomføre våre faste aktiviteter i lokalmenigheten. Parallelt med at BCC sentralt jobbet aktivt med å skape online arrangement for hele trossamfunnet, var vi også aktive lokalt for å nå ut til medlemmene våre på nye måterDigitale verktøy ble tatt i bruk så vi kunne samles online og fortsette flere av våre aktiviteter til tross for pandemien.  

Her er noen av aktivitetene dette kvartalet: 

 • Ukentlige online-samlinger for ungdommer fra 24. mars. 
 • Inspirasjonsfest online for alle medlemmene 29. mars. 
 • Online påske med TV-sendinger fra BCC der BKM Moldes medlemmer og trosfeller fra hele verden kunne delta virtuelt. 
 • 17. mai-feiring online med TV-sending fra BCC. Medlemmer fra BKM Molde deltok med korsang i sendingen. 
 • Online Pinse med TV-sendinger fra BCC. 
 • Inspirasjonsfest for BKM Moldes medlemmer, etter at det var mulig å møtes igjen. 
 • Sankt Hans feiring 
 • Bibelundervisningsfest for 15-åringene etter gjennomført trosopplæring. 
 • Ukentlige seniorsamlinger fortsatte når smittevernrestriksjoner tillot dette.

Tredje kvartal

Selv om det ble noen lettelser i restriksjonene mot sommeren, har alle lokalmenighetens arrangement vært i henhold til myndighetenes anbefalinger om smittevern gjennom hele sommeren og høsten. Også BCCs årlige sommerkonferanse, som flere av BKM Moldes medlemmer deltar på, ble arrangert online.  

Her er noen av aktivitetene dette kvartalet: 

 • Online sommerkonferanse med sendinger og arrangement fra BCC. 
 • Årsmøte for BKM Molde 
 • Weekendtur for alle damer over 18 år 
 • Besøk av en liten gruppe medlemmer fra BKM Sandefjord. Utendørsarrangement med fjelltur og samling ved gapahuken på Mordalsmyra Aktivitetssenter.

Fjerde kvartal

Foruten om faste ukentlige seniorsamlinger og samlinger for ungdom, var dette noen av aktivitetene i de siste månedene av året: 

 • Ukentlige samlinger i besøkshjem for de yngste ungdommene. Her fulgte de med på «Intro», TV-sendinger fra BCC. Se artikkel på bcc.no om dette (link). 
 • Ungdommens julebord online 
 • Årlig obligatorisk kurs gjennomført for mentorer og frivillige som er engasjert i lokalforeningen. Kursholdere var den lokale AMUH-gruppen (arbeid mot uønskede hendelser).