Om BKM Molde

Brunstad Kristelige Menighet Molde (BKM Molde) er en av 19 lokalmenigheter i Norge som er tilknyttet trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC). BKM Molde er organisert som en selvstendig forening med egen økonomi og ledelse. 

Brunstad Christian Church er et verdensomspennende, kristent trossamfunn som oppstod i tiden etter Johan Oscar Smiths omvendelse i 1889. I dag er trossamfunnet spredt i mer enn 50 land over alle kontinenter. 

Les mer om BCC på bcc.no og aktivkristendom.no/arven-fra-johanoscar-smith