22. juni 2019 dro 192 medlemmer til Sardinia, det vil si at nesten alle medlemmene i BKM Molde var med på turen. Her ventet et firedagers program med trosoppbyggelse, besøk hos vennskapsmenigheten i Sardinia og teambuilding i form av ulike aktiviteter for unge og eldre. På slutten av programmet var det satt av tid til å markere vår 100-årige historie og å presentere planer for fremtiden.

En investering i fellesskapet

I over et år hadde en gruppe av våre medlemmer lagt ned stor innsats for å planlegge og tilrettelegge for denne turen. Det er mange timers arbeid som ligger bak når så mange mennesker skal dra på tur sammen.

Prosjektgruppa satte som mål for turen at medlemmene skulle styrke trosfellesskapet seg imellom og bli enda tettere sammensveiset som menighet. BKM Molde hadde også nylig hatt 100 årsjubileum, og dette ønsket foreningen å markere ved å la alle medlemmene dra på tur sammen.

Trosfellesskap og nye vennskapsbånd

Et viktig element i turen var å møte BCC-medlemmene fra vennskapsmenigheten i Sardinia. De var også deltakere i programmet for de fire dagene. Gruppen på Sardinia teller i dag 20 medlemmer, og har vært en menighet siden begynnelsen av 80-tallet. Under oppholdet ble deres historie fortalt, og mange nye bekjentskap ble stiftet.

I løpet av oppholdet ble det lagt godt til rette for å aktivisere de 70 ungdommene og 40 barna som var med på turen. Ungdommene fra Sardinia fikk vist fram sin kultur og aktiviteter som egnet seg godt for ungdomsgruppen, mens barna hadde leker og konkurranser sammen.

Dåp – et selvstendig valg for kristenlivet

Den ene kvelden var hele reisefølget invitert til forsamlingsstedet til menigheten på Sardinia; Zinnigas i Oristano. Deres gjestfrihet ble understreket med et nydelig, italiensk måltid som de hadde tilberedt for alle sine gjester.

Sammen hadde de to menighetene trosoppbyggelse og dåp der ni unge mennesker lot seg døpe. For BCC-medlemmer er dåp et skritt den troende selv tar når man er voksen nok til å gjøre et selvstendig valg for hvordan man vil leve livet sitt. Det ble derfor en høytidelig stund når disse ni unge stadfestet valget sitt, og uttrykte takknemlighet for hva kristenlivet allerede hadde gitt dem av verdi.

En menighet med tro på fremtiden

Den siste kvelden på programmet ble markert med en fest sammen med medlemmene fra BKM Sardinia. Her sto historien til BKM Molde i fokus. Det er over hundre år siden BKM Moldes opprinnelse, og i dag er vi en aktiv menighet med over 200 medlemmer. På festen ble historien presentert gjennom film, og det ble gitt et bilde av hvordan en liten gruppe troende har vokst fram til den organisasjonen BKM Molde er i dag.

Festprogrammet satte også fokus på fremtiden. BKM Moldes styre presenterte medlemmenes felles visjon for tiden vi går i møte. De la vekt på at alle medlemmer skal få mulighet til å medvirke og bidra i planleggingen og utformingen av foreningslivet, på en måte som støtter opp om det kristne budskapet.