Mordalstua Åpen Barnehage eies og drives av BKM Molde. 2019 var det fjortende året i driften, og barnehagen har etablert seg som et godt tilbud for de tre omliggende kommunene.

Mordalstua Åpen Barnehage er et tilbud for barn i barnehagealder. Barna har ikke en fast plass, men kan komme sammen med en omsorgsperson når de ønsker innenfor åpningstidene. I 2019 har Mordalsmyra Åpen Barnehage hatt brukere fra flere forskjellige land. Tilbakemeldingene forteller at tilbudet tilfører vennskap, trivsel og sosial og kulturell integrasjon. For flere hjemmeværende foreldre har det blitt et viktig samlingspunkt i uka, både for medlemmer i BKM Molde og andre (hovedvekten av brukerne er ikke medlemmer i BKM Molde).

Barnehagen har opprettet egen Instagramkonto og Facebook-side så det skal være lett å holde kontakt med brukerne. Flere har benyttet seg av tilbudet over lang tid, og det har derfor oppstått et godt samarbeid mellom de voksne og de ansatte. Omsorgspersonenes tilstedeværelse har blitt en viktig faktor for å bygge fellesskapet i barnehagen.