Ungdommen i BKM Molde er en energifull flokk som teller 84 personer fra 13 til 36 år ved utgangen av 2018. Ungdommene er altså en stor og viktig del av lokalmenigheten, og mange er fra tidlig alder engasjert i frivillig arbeid for andre. I menighetsarbeidet er denne aldersgruppen godt representert sammen med eldre veiledere og mentorer. All aktivitet for ungdommene har som mål å lære opp den enkelte i gode verdier, som ærlighet, rettferdighet og omsorg. Både BKM Molde og de samarbeidende foreningene har et rusfritt ungdomsarbeid.

De unge har gjennom året hatt egne trosoppbyggende samlinger en gang i uka. Her forkynnes det kristne budskapet på en måte som kan hjelpe dem i de mange utfordringene ungdomstiden kan by på. BKM Molde følger BCCs program for trosopplæring og bibelundervisning for alle 14-15-åringer. Seks ungdommer deltok på trosopplæringen i 2018, og har dermed fått bedre innsikt i trosgrunnlaget BCC bygges på. De ble etter endt undervisning feiret med en avsluttende fest der hele menigheten var tilstede.

Sommeren 2018 dro ungdomsflokken på en lenge planlagt tur til USA. De dro til Victory der de var deltakere på et kristent ungdomsstevne. Der fikk de møte BCC-medlemmer fra Canada og østkysten av USA. Turen gikk også videre til New York og Washington. Et annet høydepunkt dette året var besøket fra ungdomsflokken i BKM Hallingdal i september, hvor det ble knyttet gode vennskapsbånd gjennom både trosoppbyggende samlinger og sosiale aktiviteter.

Foreningen Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en del av BCC ungdomsarbeid, og har fått en enda større betydning for de unge dette året. BUK Molde har i 2018 gitt et variert fritidstilbud med blant annet friluft, media, musikk, håndball og baking. Målet for arbeidet er at alle ungdommene skal kunne finne et fritidstilbud som fanger deres interesser i trygge og gode miljøer, og samtidig fremme trosfellesskap mellom deltakerne. Mange av BKM Moldes medlemmer deltar aktivt med frivillig arbeid i denne foreningen.

Vårt samarbeid med sportsforeningen Xerzice har i 2018 resultert i at hockeyklubben Atlantic Hurricanes ble opprettet i mars. Når ny sesong startet i september, stod klubben klar med spillere, utstyr og leieavtale med Kristiansund ishall.