I utgangen av 2018 var det 69 barn i alderen 0 til 12 år blant medlemmene i BKM Molde, inkludert våre ti nye verdensborgere dette året. Mye av lokalmenighetens arbeid og virksomhet er rettet mot denne aldersgruppen, og de representerer en stor verdi for fellesskapet. I arbeidet med barna ønsker vi å sette fokus på at hvert enkelt barn er unikt og verdifullt, og skal få mulighet til å utvikles slik som de er.

 

 

 

BKM Moldes samarbeid med Aktivitetsklubben har også i 2018 vært viktig for å kunne tilrettelegge for utfoldelse og aktivitet for barna. Aktivitetsklubben har ukentlig kunnet tilby aktiviteter med blant annet turer i skog og mark, fiske, karneval og matlaging for aldersgruppen 7-13 år. Det ble også arrangert to turer for Aktivitetsklubbens medlemmer til BKM Moldes landsted på Bjorli i Lesja kommune. I juni deltok flere deltakere på sommerleir i Hallingdal. Dette i regi av Aktivitetsklubbens sentralforening.

 

 

Søndagsskolen er også en viktig del av menighetslivet i BKM Molde. Her fortelles det kristne budskapet til barna på en lettfattelig og enkel måte. Gjennom 2018 har det blitt arrangert søndagsskole to ganger i måneden for barna mellom 4 og 12 år. Innholdet i samlingene har vært bibelhistorie, sang, musikk og lek. Julemøtet 2018 ble arrangert av søndagsskolen. Det var en høytidelig samling på julaften der juleevangeliet ble fremført og barna sang høytiden inn.