Året 2018 var et aktivt år i BKM Molde med et innholdsrikt foreningsliv. Vi hadde ukentlige trosoppbyggende samlinger for hele menigheten, i tillegg til søndagsskole, ungdomsmøter og trosopplæring for alle 15-åringer. BKM Moldes samarbeid med foreningene Aktivitetsklubben og Brunstad Ungdomsklubb gav også et variert fritidstilbud for barn og ungdom i lokalmenigheten.

I løpet av 2018 kom det ti barn til verden blant lokalmenighetens medlemmer. I tråd med våre kristne tradisjoner, ble de ti nyfødte velsignet og bedt for med menigheten tilstede og på denne måten ønsket velkommen inn i fellesskapet som lokalmenigheten representerer.

BKM Molde er altså en menighet med stor tro på framtiden. Foreningen jobber målrettet for å skape gode oppvekstsvilkår for barna og ungdommen som vokser til. Dette krever også fasiliteter og materielle verdier. Det har derfor blitt utarbeidet spareplaner for en solid økonomi med bærekraft for den kommende generasjon. Også gjennom 2018 har disse planene blitt videreført. Med et trygt økonomisk grunnlag kan barne- og ungdomsarbeidet gjennomføres og videreutvikles i takt med behovene til dagens barn og unge.

Medlemmene i BKM Molde deltok også i 2018 på flere arrangementer på Oslofjord Convention Center i Vestfold, blant annet påske- og sommerkonferanse. Disse årlige arrangementene er i regi av BCC der den kristne forkynnelsen står i sentrum. Deltakelse gir også gode anledninger for å knytte vennskapsbånd til andre lokalmenigheter og BCC-medlemmer fra hele verden.

Om Brunstad Kristelige Menighet Molde

Brunstad Kristelige Menighet Molde (BKM Molde) er en lokalmenighet som er tilknyttet Brunstad Christian Church (BCC) gjennom vårt felles kristne formål og trosgrunnlag. Lokalmenigheten er et aktivt fellesskap på tvers av generasjoner, og har 218 medlemmer mellom 0 og 77 år. Foreningens aktiviteter er lokalisert til Mordalsmyra Aktivitetssenter like utenfor Molde.

Åndelig oppbyggelse er kjernevirksomheten til BKM Molde, og det tilbys trosoppbyggende samlinger gjennom hele året. Nær tilknytning til sentralforeningen BCC gjør at medlemmene ofte deltar på kristne stevner arrangert på Oslofjord Convention Center i Vestfold.
Samarbeidet med foreningene Aktivitetsklubben, Brunstad Ungdomsklubb og Xerzice gjør det også mulig for lokalmenigheten å tilby et variert fritidstilbud til barn og ungdom. Alt foreningsarbeid, både i BKM Molde og samarbeidende foreninger,  utføres på frivillig og ulønnet basis.