I årsrapporten for 2014 nevnte vi prosjektet Golden Hart. Dette er en innsamlingsaksjon der medlemmene sammen har laget et mål for hvor mye egenkapital man ønsker å reise. Dette for å gi den oppvoksende slekt gode fasiliteter og muligheter.
Som en del av dette «Golden Hart prosjektet» ønsket vi å avholde en idedugnad for å kartlegge hva medlemmene så for seg ville være våre behov og utfordringer på kort og lang sikt. Spørsmålene som måtte besvares var: Hva trengs gjøres med våre nåværende fasiliteter av vedlikehold og oppgraderinger? Hvordan ser man for seg framtiden og behovene der? Det ble stort engasjement rundt dette, spesielt blant våre yngre medlemmer. Vår fritidsbolig på Bjorli ble viet ekstra stor interesse, og våren 2017 er det planlagt en større oppussing av anlegget spesielt rettet mot barn, ungdommer og familier. Stedet ligger i nærheten av et stort alpinsenter og er et flott rekreasjonssted både sommer og vinter. Utover dette ble det dokumentert mange ønsker og behov som vi arbeider med i årene framover.