Årsrapport for BKM Molde 2016

2016 går inn i historien som et merkeår for BKM Molde; vi kunne feire vårt 100 årsjubileum! Gjennom alle disse årene har det vært mennesker som har bekjent seg til den lære og overbevisning Johan O Smith hadde og sto for. De siste årene har det vært stor medlemsvekst, både fra inn og utland. Dette har sin forklaring blant annet i et godt studietilbud ved Høyskolen i Molde som mange unge medlemmer fra ulike kanter av landet har benyttet seg av.

Ellers har året hatt et høyt aktivitetsnivå, med et bredt spekter av arrangementer og aktiviteter. Her kan vi for eksempel nevne 100 års jubileet og pinsestevnet. Under BCCs sommerkonferanse på Brunstad i juli hadde vi dessuten ansvaret for å arrangere og gjennomføre barnekonferansens lekeøvelser. Se ellers artikkelen «det hendte i 2016» for mer informasjon og bilder for hendelser gjennom året.

I slutten av året hadde medlemmene en samling der vi begynte å planlegge framtiden med tanke på fasiliteter og investeringer. Alle medlemmene kunne komme med sine ideer og tanker og utifra dette er det laget en plan for dette arbeidet på kort og lengre sikt. Dette ser vi på som nødvendig med tanke på veksten i medlemstallet og at tilbudene vi gir medlemmene bør bli stadig bedre i kvalitet.

 

Noen av våre viktigste begivenheter:

100 ÅRS JUBILEUM FOR BKM MOLDE

GRILLHUS

BARNELEKER UNDER BARNEKONFERANSEN

IDÈDUGNAD