Et nytt innholdsrikt år er gått over i historien. 2015 var som mange tidligere år preget av et veldig høyt aktivitetsnivå blant den 225 store medlemsflokken der de fleste er barn og ungdom.

Prosjektet Golden Heart ruller videre mot 2020. Ved dette skal BKM Molde sikre økonomien i foreningen som vil komme dagens barn og ungdom til nytte i framtiden. Se årsrapporten for 2014 for mer om dette.

I 2015 fortsatte vi arbeidet med å sette opp et større grillhus i tømmer hvor mindre og uformelle samlinger kan gjennomføres. Vi rakk ikke å ferdigstille prosjektet før årsskiftet, men målsetningen er at dette skal gjøres komplett i løpet av forsommeren 2016. Hjertelig takk til all de ildsjeler som har stått bak dette prosjektet, det har i hovedsak vært ungdommen vår.

Eller startet vi på 2 større prosjekter som kuliminerer i 2016. For det første skal vi arrangere lokalmenighetens 100 års jubileum i mai samtidig med BCCs årlige pinsekonferanse. Dette krever mye innsats på forhånd, både innen planlegging og arrangement, korøvelser og filminnspillinger. I tillegg til dette har BCC sentralt forespurt BKM Molde om vi kan arrangere barneaktivitetene under sommerkonferansen i juli 2016. Dette er også noe vi ser fram til med forventning og glede.

All aktivitet er basert på de enkelte medlemmenes frivillige innsats. Sammen er vi sterke og ved felles innsats kan vi ha høye mål som kan nås. Vi ser fram til 2016 hvor vi kan fortsette den gode utviklingen.

Klikk her for å se Årsregnskap for BKM Molde 2015

Sivert Bolsønes
Styreleder