Årsrapport for BKM Molde 2015

Samling på Mordalsmyra

Et nytt innholdsrikt år er gått over i historien. 2015 var, som mange tidligere år, preget av et høyt aktivitetsnivå blant våre 225 medlemmer, der de fleste er barn og ungdom.

Prosjektet Golden Heart ruller videre mot 2020. Ved dette skal BKM Molde sikre økonomien i foreningen, som vil komme dagens barn og ungdom til nytte i framtiden. Se årsrapporten for 2014 for mer om dette.

I 2015 fortsatte vi arbeidet med å sette opp et større grillhus i tømmer. Grillhuset vil vi bruke til mindre og mer uformelle samlinger. Vi rakk ikke å ferdigstille prosjektet før årsskiftet, men målsetningen er at dette skal gjøres komplett i løpet av forsommeren 2016. Hjertelig takk til all de ildsjelene – i hovedsak ungdommene våre – som har stått bak dette prosjektet.

Vi startet to større prosjekter i 2015, som ferdigstilles i 2016. For det første skal vi arrangere lokalmenighetens 100 års jubileum. Jubileet inngår som en del av vår årlige pinsekonferanse. Dette har krevd mye av oss, både innen planlegging og arrangement, korøvelser og filminnspillinger. I tillegg til dette har BCC sentralt forespurt BKM Molde om vi kan arrangere barneaktivitetene under sommerkonferansen i juli 2016. Dette er også noe vi ser fram til med forventning og glede.

All aktivitet er basert på medlemmenes frivillige innsats. Sammen er vi sterke, og ved felles innsats kan vi ha høye mål som vi når. Vi ser fram til 2016 hvor vi kan fortsette den gode utviklingen.

Klikk her for å se Årsregnskap for BKM Molde 2015

Sivert Bolsønes
Styreleder