Virksomheter

BKM Molde ønsker å lage gode rammer rundt medlemmenes trosliv og fellesskap. I 2013 var vi ca. 200 medlemmer. 68 av disse er barn under 12 år, 37 er ungdom mellom 13-18 år, 46 er ungdom mellom 18-35 år, og 55 er voksne over 36 år

Barn og unge utgjør altså mellom 70 og 75 % av medlemmene. Menigheten legger derfor til rette for aktiv og fri utfoldelse for denne generasjonen i trygge og gode omgivelser. Ofte går aktivitetene på tvers av alderssammensetning. De voksne og eldre ser det også som viktig å knytte bånd til ungdommen og barna, og delta på de samme arrangementene.

Møter  og samlinger | Trosopplæring | Fokus på barna | Aktivitetsklubben | Søndagsskole | Ungdomssamlinger | U18Møter og samlinger

I løpet av 2013 har BKM Molde avholdt 25 søndagsmøter. De fleste av våre søndagsmøter begynner kl 12 – slik at både barn og voksne kan delta. Som regel er det 150-170 deltakere på møtene. Det er fritt for den som ønsker å bidra med tale, vitnesbyrd, sang og bønn. Etter møtet åpnes kaffebaren. Menigheten arrangerer også fester i forbindelse med bryllup, jubileer og begravelser, og har vigselrett ved forstander.Trosopplæring

Hvert år tilbyr vi alle ungdommer som går i 10. klasse trosopplæring, og i 2013 deltok 11 ungdommer. Som er del av undervisningen besøker vi også BCCs historiske opplevelsessenter på Brunstad. Vi ser på denne fasen i ungdommenes liv som svært avgjørende. Her kan de komme med sine tanker og meninger, bli møtt med respekt og forståelse, og få hjelp ved Bibelens råd og veiledning. Trosopplæringen holdes over 10-12 kvelder og avsluttes med en fest for deltakerne i menigheten.

Fest for de som har deltatt på TrosopplæringenFokus på barna

BKM Molde teller 110 medlemmer under 18 år. Vi ønsker at barna får gode opplevelser og føler seg verdifulle og viktige i fellesskapet. Et par ganger i året arrangeres det ¨Familiedag¨. I vinterhalvåret er dette gjerne skitur, aketur eller skøytetur. I sommerhalvåret kan det være båttur, fisketur, utflukter og lignende. Det viktigste med disse dagene, er at barn og voksne får være sammen i lek og moro, at det knyttes bånd på tvers av familier, og at barna får gode opplevelser og minner.

Familiedag med aktiviteter for barnaAktivitetsklubben

Aktivitetsklubben (AK) er BCCs barne- og ungdomsforening. Se mer på www.aktivitetsklubben.org. I Molde arrangeres det AK hver onsdagskveld. Da samles barn mellom 7 og 18 år på Mordalsmyra til lek og aktiviteter. Det arrangeres turer, fester, karneval, rebusløp, fjellturer, fisketurer og mye mer. AK drives på frivillig basis og vederlagsfritt av ungdommer fra BKM Molde som ønsker å gjøre noe positivt for de yngre.

Ridetur på AktivitetsklubbenSøndagsskole

Annenhver søndag arrangeres det søndagsskole samtidig som de voksne har søndagsmøte. Det er ca. 30 barn som deltar, fordelt på to grupper, 3-7 år og 8-12 år. Barna synger sanger fra vår egen barnesangbok, Mandelblomsten, lærer bibelhistorie, og har forskjellige konkurranser og hobbyaktiviteter. Søndagsskolen skal gi en grunnleggende forståelse av de kristne verdier og vår tro.Ungdomssamlinger

BKM Molde ønsker å gi ungdommene trygge og gode rammer for tro og fellesskap. Hver tirsdag møtes møtes 50 – 70 ungdommer i alderen 13-35 år på Mordalsmyra. Kvelden starter gjerne med trosoppbyggelse før kaffebar eller utendørs sportsaktiviteter eller trivsel og fellesskap rundt bålpannene.U18

Arbeid mot bestemte mål gir gode erfaringer rundt mestring og fellesskap

BKM Molde har en ungdomsgruppe som kalles U18. 23 ungdommer mellom 13 og 18 år utfører lettere arbeid, og deler turer og aktiviteter sammen. Deltakelse i denne gruppen er helt frivillig, men det merkes godt at ungdommene har stor glede av å være sammen i U18. Vedproduksjon, drift av kaffebaren på Mordalsmyra, maling, beising og plenklipp – under veiledning og inspirasjon fra eldre ungdommer – er typisk aktivitet for U18. Arbeid mot bestemte mål gir gode erfaringer rundt mestring og fellesskap.

I august var det tid for en skikkelig opplevelsestur for U18. Turen gikk med bil opp Trollstigen og videre på bena i retning fjellet «Bispen» (1462 m.o.h.), før den gikk mot villmarkscampen ved Gudbrandsjuvet øverst i Valldalen. Her ble det både grilling og ballspill før overnatting i Lavvo. Neste dag var det klart for juvvandring, rappellering ned i juvet og rafting i elva.