Brunstad Konferansesenter

BKM Molde er trosmessig og teologisk knyttet til Brunstad Christian Church, som har hatt sitt hovedsete på Brunstad i Stokke siden 1956. Her samles medlemmer i BCC fra hele verden til konferanser og arrangementer flere ganger i året. Brunstad har en sentral plass i vår trosoppbyggelse.

Konferansene som finner sted på Brunstad, både i høytidene og ellers, er høydepunkter for medlemmene i BKM Molde. Mange av medlemmene prioriterer disse samlingene høyt, og reiser avgårde selv til mindre weekendsamlinger. Familiene tilbringer ofte også flere uker på Brunstad i forbindelse med sommerkonferansen og sommerferien. De ulike lokalmenighetene har egne oppgaver i forbindelse med konferansene. I 2013 arbeidet BKM Molde ved fiskerestauranten «Sjøkanten» med servering, tilberedelse, oppvask og vakthold.

Stiftelsen Brunstad Konferansesenter har store utbyggingsplaner for Brunstad, deriblant et omfattende idretts- og aktivitetstilbud med kunstgress fotballbaner, flerbrukshall, ishockeyhall og svømmeanlegg. Dette skal stå ferdig i løpet av perioden 2016-2020.

Brunstad Konferansesenter

Brunstad