BKM Molde er forankret i den overbevisning og lære som Johan Oscar Smith

[1871 – 1943] stod for og utøvet. Hans overbevisning om syndsforlatelse ved tro og helliggjørelse ved troens lydighet, fremmet det personlige engasjementet i kristenlivet. Med en særlig omsorg for barn og unge ble han på mange måter også en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Dette engasjementet står i dag sentralt i BKM Molde, og danner grunnlaget for et aktivt og ekte fellesskap på tvers av generasjoner.

Fellesskap på tvers av generasjoner

Medlemmene møtes jevnlig til trosoppbyggelse, ulike festligheter (bursdager, høytider, misjonsfester etc) , samt til ulike aktivitetstilbud tilpasset de ulike aldersgruppene . Aktivitetssenteret vårt utenfor Molde, Mordalsmyra, består av storkjøkken, konferansesal, mediarom, grupperom og en moderne kaffebar.  Uteområdene er store og velholdte, og inneholder både grøntarealer, lekeapparater og fotballbane. En lagerhall er bygget om til en enkel idrettshall og et nytt, stort grillhus med stor uteplass ble ferdigstilt i 2016. Her kan man ha mange samlinger for ulike aldersgrupper i uformelle omgivelser.

Det er gode muligheter både for lek for de små barna, og friluftsaktiviteter for ungdom.

 

Søndagsskole

Annenhver søndag arrangeres det søndagsskole samtidig som de voksne har søndagsmøte. Det er ca. 30 barn som deltar, fordelt på to grupper, 3-7 år og 8-12 år. Barna synger sanger fra vår egen barnesangbok, Mandelblomsten, lærer bibelhistorie, og har forskjellige konkurranser og hobbyaktiviteter. Søndagsskolen skal gi en grunnleggende forståelse av de kristne verdier og vår tro.

 

U18

Arbeid mot bestemte mål gir gode erfaringer rundt mestring og fellesskap.

BKM Molde har en ungdomsgruppe som kalles U18. 40-50 ungdommer mellom 13 og 18 år utfører lettere arbeid, og deler turer og aktiviteter sammen. Deltakelse i denne gruppen er helt frivillig, men det merkes godt at ungdommene har stor glede av å være sammen. Vedproduksjon, drift av kaffebaren, maling, beising og plenklipp – under veiledning og inspirasjon fra eldre ungdommer/mentorer – er typisk aktivitet for U18. Disse aktivitetene utføres til dekning for turer og andre fritidsaktiviteter og gir i tillegg gode erfaringer rundt mestring og fellesskap.

 

Aktivitetstilbud til  barn og ungdom

BKM Molde har et mangfoldig aktivitetstilbud for barn og ungdom som aktivitetsklubb (6-13 år) og ungdomsklubb (13-18 år).

Aktivitetsklubben (AK) er BCCs barne- og ungdomsforening. Se mer på www.aktivitetsklubben.org. I Molde arrangeres dette hver onsdag kveld. Da samles barn mellom 6 og 12 år til lek og aktiviteter. Det arrangeres turer, fester, karneval, rebusløp, fjellturer, fisketurer og mye mer. AK drives på frivillig basis og vederlagsfritt av ungdommer som ønsker å gjøre noe positivt for de yngre.
Brunstad ungdomsklubb (BUK) er BCCs ungdomsforening. I den lokale foreningen deltar ca 40 ungdommer fra 13 -18 år som blir aktivisert i interessegrupper. Ungdommene velger selv hvilken gruppe de ønsker å delta i.  I 2017 har gruppene vært friluft, tennis, media, hobby, friluftsliv og musikkproduksjon.

 

Ungdom blir oppfordret til å gjøre noe for andre

Hver tirsdag har ungdommen egne møter med samlinger der Bibelen er i hovedfokus med tema som spesielt berører ungdommen. Her oppmuntres det til å ta gode valg og hjelpe hverandre til å leve et rent ungdomsliv etter trosprofilen vår. Ungdom blir oppfordret til å gjøre noe for andre, blant annet barna, og å være med å bidra til fellesskapet. Derfor er ofte arrangementer som 17.mai, St. Hans og julemøter/julefester laget og forberedt av ungdom. Det påligger alle, og ikke minst menighetens ledelse å legge til rette for at yngre medlemmer både får ansvar og muligheter til å læring og utvikling.

 

Trosopplæring

Hvert år tilbyr vi alle ungdommer som går i 9. klasse trosopplæring. Vi ser på denne fasen i ungdommenes liv som svært avgjørende. Her kan de komme med sine tanker og meninger, bli møtt med respekt og forståelse, og få hjelp ved Bibelens råd og veiledning. Trosopplæringen holdes over 10-12 kvelder. En viktig del av undervisningen er besøket på  BCCs historiske opplevelsessenter på Brunstad. Opplæringen avsluttes med en fest for deltakerne sammen med hele menigheten.