Mordalstua Åpen Barnehage eies og drives av BKM Molde, men har ingen utvidet kristen formålsparagraf. For åttende år på rad har dette vært et populært tilbud for tre ulike kommuner, og i året 2017 var det rekordhøyt oppmøte. Barnehagen er et tilbud for barn i følge med foreldre eller foresatte. Brukerne har ulike nasjonaliteter, religioner og trosoppfatning, og tilbakemeldingene forteller at det er et unikt tilbud også i integreringssammenheng.

På bakgrunn av den økende interessen i 2017 og de positive tilbakemeldingene fra samfunnet og omgivelsene, har BKM Molde valgt å fortsette satsningen på Mordalsmyra Åpen Barnehage. Flere av BKM Moldes medlemmer har også vært brukere av barnehagen. Tilbudet gir derfor medlemmene en god mulighet til å fremme respekt for andres kultur, tro og overbevisning; en møteplass der fordommer og ulikheter brytes ned og gode relasjoner knyttes.