OPPUSSING AV MENIGHETSSTEDET PÅ BJORLI

I 2015 ble landstedet på Bjorli kjøpt av BKM Molde. Stedet har allerede vært til stor glede for medlemmer i alle aldersgrupper. Bygningene trengte opprustning, og dette arbeidet strakk seg over store deler av året 2017. De unge medlemmene i BKM Molde har vært drivkraften i denne restaureringen, både når det gjelder planlegging og utførelse. Ungdomsflokken har dette året, mer enn noen gang, vist at de har stor medvirkning og betydning for menighetslivet og aktivitetene i lokalmenigheten.

Flere aldersgrupper har bidratt i dugnadsarbeidet på landstedet. De voksne har bidratt med fagkunnskap, støtte og veiledning underveis. På den måten har bånd blitt knyttet på tvers av generasjoner og eierfølelsen til stedet har vokst med arbeidet. Samtidig har ungdommene fått lære å ta vare på lokalmenighetens felles materielle verdier gjennom vedlikehold og opprustning. Et nyoppusset landsted gav nye muligheter for arrangement og sammenkomster i slutten av 2017. Se artikkelen ”Året 2017” for å lese mer om dette.