Årsrapport 2017 BKM Molde

Året 2017 har vært et økonomisk godt år for BKM Molde. Vi har også dette året hatt fokus på å gi økonomiske trygge rammevilkår for den kommende generasjon. Til sommeren nådde vi et viktig sparemål i Golden Heart-aksjonen, og kan nå starte realiseringen av planer vi har lagt for fasiliteter og investeringer (Se Årsrapport 2016). Opprusting og restaurering av landstedet vårt på Bjorli var første steg i dette arbeidet (Oppussing – Bjorli).

 

Konferansene som arrangeres av Brunstad Christian Church, er av stor interesse for medlemmene i BKM Molde. Medlemmene deltar årlig på flere av konferansene som holdes på Oslofjord Convention Center. Flere har derfor valgt å gjøre private investeringer i suiteleieavtaler der, og mange kunne ta i bruk sin avtale for første gang på sommerkonferansen.

 

Ellers har året båret preg av stort engasjementet fra den aktive ungdomsflokken i vår lokalmenighet. De har deltatt i menighetslivet på mange plan, og vært en drivende faktor bak mange av arrangementene i løpet av året. Deres medvirkning har vært til stor glede både for barn og eldre. Se artikkelen ”Året 2017” for å få et innblikk i dette.