Fremtiden

Golden Heart  er et omfattende spareprosjekt som  startet i 2011 og  tiltenkt å vare til 2020.

Meningen med prosjektet er å bygge egenkapital i lokalmenighetene, der målet er at alle prosjekter skal ha minimum 50 % egenkapital før de igangsettes.

God økonomistyring i et langsiktig perspektiv gir forutsigbarhet for våre medlemmer. Det gir også trygghet for at vi kan videreutvikle våre oppgaver innen misjon og gi gode fasiliteter både i barne- og ungdomsarbeidet og for våre voksne og eldre medlemmer.

Dette har vært positivt løft for BKM Molde der barn, ungdom og eldre har bidratt på ulike områder.  Spareprosjektet blir gjennomført ved frivillige gaver, dugnad og mange andre ulike tiltak som f.eks aktivitetsdager hvor barn og ungdom har solgt kaker og ”homemade” varer. Seniorene blant oss har også engasjert seg i brødbaking, basar og lignende. Det har vært et stort engasjement, og menigheten har lært å samarbeide på tvers av aldersgrupper og evner.

Maria og Stephen

Maria og Stephen er aktive medlemmer, og har en datter på snart to år. Stephen er 27 år, kommer opprinnelig fra India, men har bodd i Molde i flere år. Han jobber som miljørådgiver i fylkeskommunen. Maria er 26 år gammel, kommer fra Tyskland og flyttet til Molde da hun giftet seg med Stephen. Til daglig er hun lærer i ungdomsskolen og underviser i blant annet spansk.

Stephen_og_Maria

Stephen og Maria utrykker sin begeistring for å være med i dette prosjektet.” Dette er et vinn – vinn prosjekt”, mener Stephen. ”Først og fremst å få være en del av fellesskapet og jobbe sammen om et felles mål. Den andre dimensjonen er at vår datter får vokse opp i et trygt miljø med et rikt aktivitetstilbud”. Maria og Stephen sitt største ønske er at deres datter kan finne den samme glede og troen i menigheten som de selv har. Med denne motivasjonen til grunn er det med stor glede at de bruker mye av sin fritid på dette prosjektet.

Maria ser klart nødvendigheten av et slikt prosjekt. ”Vi trenger bedre og større fasiliteter for vår barn og ungdom. Lokalene vi har i dag ble bygget for 15 år siden, og de er allerede noe begrenset” sier hun.  Stephen ser lyst på fremtiden og gleder seg over å få være med på å utvikle stedet.

Maria og Stephen er to av mange engasjerte medlemmer som er med i prosjektet.