Virksomheter_collage

Virksomheter

BKM Molde er forankret i den overbevisning og lære som Johan Oscar Smith [1871 – 1943] stod for og utøvet. Hans overbevisning om syndsforlatelse ved tro og helliggjørelse ved troens lydighet, fremmet personlige engasjementet i kristenlivet. Med en særlig omsorg for barn og unge ble han på mange måter også en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Dette engasjementet står i dag sentralt i BKM Molde, og danner grunnlaget for et aktivt og ekte fellesskap på tvers av generasjoner.

Fellesskap på tvers av generasjoner

Medlemmene møtes jevnlig til trosoppbyggelse, ulike festligheter (bursdager, høytider, misjonsfester etc) , samt til ulike aktivitetstilbud tilpasset de ulike aldersgruppene . Aktivitetssenteret vårt utenfor Molde, Mordalsmyra består av storkjøkken, konferansesal, mediarom, grupperom og en trivelig kaffebar.  Uteområdene er store og velholdte, og inneholder både grøntarealer, lekeapparater og fotballbane. Et stort grillhus er under oppføring med sitteplasser både under og utenfor tak. Her er det altså både gode muligheter for lek for de små barna, og friluftsaktiviteter for ungdom.

I 2014 har vi hatt et mangfoldig aktivitetstilbud for barn og ungdom som søndagsskole, aktivitetsklubb (6-13 år) , U18, og  ungdomsamlinger  ( se årsrapport BKM molde 2013)
Hovedaktiviteten for U18 har i år vært å bygge et nytt grillhus sammen med fagpersonell og andre frivillige voksne. Det ble ryddet et område, hugget ved og satt opp fundamenter. Dette arbeidet skal fullføres i løpet av 2015.

Brunstad ungdomsklubb (BUK)er BCCs ungdomsforening. Den lokale foreningen ble startet høsten 2014 og her deltar ca 40 ungdommer fra 13 -18 år som blir aktivisert i interessegrupper. Disse gruppene er pr i dag media, friluftsliv, baking/hobby og håndball.  I 2014 ble det i tillegg arrangert både fisketurer, skiturer, fjellturer og havrafting.

Ungdom blir oppfordret til å gjøre noe for andre…
Hver tirsdag har ungdommen egne møter med samlinger der Bibelen er i hovedfokus med tema som spesielt berører ungdommen. Her oppmuntres det til å ta gode valg og hjelpe hverandre til å leve et rent ungdomsliv etter trosprofilen vår. Ungdom blir oppfordret til å gjøre noe for andre blant annet barna og å være med å bidra til fellesskapet. Derfor er ofte arrangementer som 17.mai, St. Hans og i julehøytiden laget og forberedt av ungdom. Det påligger alle, og ikke minst menighetens ledelse å legge til rette for at yngre personer både får ansvar og muligheter til å læring og utvikling.

I løpet av 2014 har det i tillegg til de vanlige samlingene vært avholdt feiringer i forbindelse med medlemmer som fyller runde år samt markering av offentlige høytidsdager. I tillegg har vi hatt jule- og sommeravslutningsfester både for barn, ungdom og voksne.  Det er mange frivillige som er med på å arrangere dette.

 BKM Molde er eier av Mordalstua Barnehage som også arrangerer åpen barnehage. Dette er et tilbud til foreldre/omsorgspersoner ifølge med barn. Tilbudet er for lokalbefolkningens innbyggere, og er et hyggelig møtepunkt for barn og voksne. Her brukes trivelige lokaler og det flotte uteområdet til frilek og utfoldelse. Barnehagen er godkjent og følger ”Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver” med tradisjonelle barnehageaktiviteter.